Επαγγελματική Εμπειρία


Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος


PepsiCo Intl.